Missing Persons

नाम: - गोपाल शाही
लिङ्गः- बालक
वतनः- जि.जुम्ला तातो पानी घर भई हाल भ.पु.जि.भ.न.पा.४
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरो, उचाई ४ फिट वजन ३० के.जि.
पहिरन:-रातो टिसर्ट निलो जिन्स पाईन्ट लगाएको
हराएको मितिः-२०७५।०५।०१४ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८४८९१२५०८ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला
   Gopal
नाम: -सागर पुरी
लिङ्गः- बालक
वतनः- भ.पु.जि.चागुँ.न.पा.५ ।
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरो, उचाई ३ फिट वजन २५ के.जि.।
पहिरन:-निलो पाईन्ट सेतोमा कालो धर्के सर्ट लगाएको ।
हराएको मितिः-२०७५।०७।०७ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८६१७९५७१७ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला
    Sagar
नाम: -माईली तामाङ
उमेरः-२८ वर्ष
लिङ्गः- महिला
वतनः- जि.धादिङ ३ थाक्रे गा.पा.
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरी, उचाई ५ फिट वजन ५० के.जि.
पहिरन:-सेतो धस्रोमा गुलाबी कलरको गाउन लगाएकी
हराएको मितिः-२०७५।२७।२४ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८१८०२८३८९ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला
    Maili
नाम: -राम बस्नेत
उमेरः-३६ वर्ष
लिङ्गः- महिला
वतनः- भ.पु.जि. सु. न.पा.९
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरो, उचाई ५.२ फिट
पहिरन:-हरियो टिसर्टर कालो पाईन्ट लगाएकी
हराएको मितिः-२०७५।०६।२४ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८१८६२९६९० मा सम्पर्क गरि दिनुहोला
   Ram
नाम: -उसा थापा
उमेरः-१६ वर्ष
लिङ्गः- बालिका
वतनः- भ.पु.जि. सु. न.पा.८
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरी, उचाई ५ फिट वजन
पहिरन:-कालो सेतो धर्के टप्स र निलो जिन्स पाईन्ट लगाएकी ।
हराएको मितिः-२०७५।०७।०५गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८६७६९११९५ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला
    Usha

नाम: -ईश्वर थापा
उमेरः-४६ वर्ष
लिङ्गः- पुरुष
वतनः- भ.पु.जि. सु. न.पा.८ ।
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरी, उचाई ६ फिट वजन ।
पहिरन:-कालो ज्याकेट हरियो पाईन्ट लगाएको ।
हराएको मितिः-२०७५।०६।३१गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८२३७८६५७८ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला ।

   Ishwort
नाम: -लिला योञ्जन
उमेरः-२८ वर्ष
लिङ्गः- महिला
वतनः- भ.पु.जि.सु.न.पा.६ ।
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरी, उचाई ५ फिट ।
पहिरन:- रातो कुर्था सुरुवाल लगाएकी
हराएको मितिः-२०७५।०६।१८ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८१०३६४९२९ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला ।
    Lila
नाम: -शान्ति तामाङ
उमेरः-१३ वर्ष
लिङ्गः- बालिका
वतनः- भ.पु.जि.सु.न.पा.८ ।
हुँलियाः- वर्ण गोरी,उचाई ४ फिट वजन ४० के.जि ।
पहिरन:- गुलाबी रङमा निलो वुट्टा भएको टप्स र निलो जिन्स पाईन्ट लगाएकी
हराएको मितिः-२०७५।०६।१७ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८०३२४७८६९ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला ।
   Shanti
नामथर:-आस्मिता थापामगर
उमेरः-३५वर्ष
लिङ्गः- महिला
वतनः- भ.पु.जि.झैखेल
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरी,उचाई ५ फिट
पहिरन:- कुर्था सुरुवाल लगाएकी
हराएको मितिः-२०७५।०५।२७ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८६१६९०४९५ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला
Asmita
नामथर:-ममता वि.क.
उमेरः-२३ वर्ष
लिङ्गः- महिला
वतनः- भ.पु.जि.चाँ.न.पा ९
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरी,उचाई ५ फिट वजन ५० के.जी.। गुलावि रङको कुर्था सुरुवाल ।
पहिरन:- गुलावी रङको कुर्था सुरुवाल लगाएकी
हराएको मितिः-२०७५।०५।२८ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८६१५५०२४५ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला
        Mamta
नाम: -अनिता त्वाती
उमेरः-२६ वर्ष
लिङ्गः- महिला
वतनः- भ.पु.जि.सु.न.पा.६
हुँलियाः- वर्ण गोरी,उचाई ५.३ फिट
पहिरन:- कालो कुर्था रातो लगेन्ज र निलो सल सुरुवाल लगाएकी
हराएको मितिः-२०७५।०५।२९ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं९८५१२४३८९३ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला
       Anita

नाम: -गोपाल थापा
उमेरः-३८ वर्ष
लिङ्गः- पुरुष
वतनः- भ.पु.जि.सु.न.पा.१०
हुँलियाः- वर्ण गोरी,उचाई ५.४ फिट वजन ७० के.जि
पहिरन:- रातोमा सेतो धर्के भएको टिसर्टर निलो रङको जिन्स पाईन्ट लगाएको
हराएको मितिः-२०७५।०५।२९ गतेदेखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं९८४९४५७२३१ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला

      Gopalt

नामथर:-हुत कुमारी पराजुली
उमेरः-७१ वर्ष
लिङ्गः- महिला
वतनः- भ.पु.जि.चाँ.न.पा ९
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरी,उचाई ५ फिट
पहिरन:- रातो चेक चोलो , हरियो साडी र सेतो पछौरा लगाएकी 
हराएको मितिः-२०७५।०५।२३ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८४३८४३०९७ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला

  Hut

नामथर:-ईश्वर पहरी
उमेरः- ११ वर्ष
लिङ्गः- बालक
वतनः- जिल्ला रामेछाप दोरम्बा ९ घर भई हाल भ.पु.जि.भ.न.पा.२ ।
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरो,उचाई ३.५ फिट, वजन २५ के.जी. ।
पहिरन:- भेष्ट र जिन्स पाईन्ट लगाएको ।
हराएको मितिः-२०७५।०५।२७ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८६२२३६८१० मा सम्पर्क गरि दिनुहोला ।

           Ishwor
नामथर:- सन्त बहादुर स्याङतान
उमेरः- ३८ वर्ष
लिङ्गः- पुरुष
वतनः- भ.पु.जि.सु.न.पा.५
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरो,उचाई ६ फिट
पहिरन:- रातो रङको टिसर्ट र कालो पाईन्ट लगाएको ।
हराएको मितिः-२०७५।०३।२५ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्त रामसुदन गिरी (बुबा) मो. नं ९८१८१५०२३७ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला ।
        Shanta

नाम थर:- नकुल पौडेल
लिङ्ग:- पुरुष
उमेर:- वर्ष ३०
ठेगाना:-जिल्ला बाग्लुङ बा.न.पा. १२ अमाला चउर
हराएको स्थान:- चितवन क्षेत्रपुर बाट
हुँलिया:- वर्ण गहुँगोरो, उचाई अ. ५ फिट ७ ईन्च, दारी पालेको, शरिर मोटो भएको, टाउको पछाडि खत भएको , जिन्स पाईन्ट सुन्तला रङको ज्याकेट लगाएको
हराएको मिति:-२०७४।०८।२१ गते देखि हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा मो. नं ९७४११२६१८३ /९८४१३७४३६० मा सम्पर्क गरि दिनुहोला।

     Nakulpoudel