Missing Persons

नाम: - गोपाल शाही
लिङ्गः- बालक
वतनः- जि.जुम्ला तातो पानी घर भई हाल भ.पु.जि.भ.न.पा.४
हुँलियाः- वर्ण गहुँगोरो, उचाई ४ फिट वजन ३० के.जि.
पहिरन:-रातो टिसर्ट निलो जिन्स पाईन्ट लगाएको
हराएको मितिः-२०७५।०५।०१४ गते देखी हराएको हुँदा कहि कतै देख्नुहुने महानुभावहरूले नजिकको प्रहरी कार्यालय वा निजको आफन्तको मो. नं ९८४८९१२५०८ मा सम्पर्क गरि दिनुहोला
   Gopal