सार्वजनिक नागरिक सुनुवाई कार्यक्रममा नागरिकहरूबाट उठेको प्रश्नको जवाफ दिनुहुदै काठमाण्डौ परिसर प्रमुख ।
नेपाल प्रहरी विद्यालय सामाखुशीको १७ औ वार्षिक उत्सव कार्यक्रम उद्धघाट्न गर्नुहुदै प्रहरी आयुक्तज्यू ।
नेपाल प्रहरी विद्यालय सामाखुशीको १७ औ वार्षिक उत्सव कार्यक्रममा विद्यालय द्धारा प्रकाशित दिप्तिका पुस्तक विमोचन गर्नुहुदै प्रहरी आयुक्तज्यू ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयको मिति २०७१/१०/०२ गतेको पत्रले प्रसनि पदबाट प्रनानि पदमा वढुवा हुन भएका प्रकलाई दर्ज्यानि चिन्ह प्रदान गर्नुहुँदै प्रहरी आयुक्तज्यू।
महानगरीय प्रहरी परीसर ललितपुर निरीक्षण पश्चात निर्देशन दिनुहुँदै प्रहरी आयुक्तज्यू ।
महानगरीय प्रहरी सशस्त्र प्रहरी गण नं.२ निरीक्षण पश्चात निर्देशन दिनुहुँदै प्रहरी आयुक्तज्यू ।

Weekly Incident Report

घट्ना विवरण

News Release