भुकम्पमा परि घाइतेहरुका लागि महानगरीय नगर प्रहरीद्वारा आकस्मिक रक्तदान गर्दै ।
महिला तथा वालवालिका सेवा केन्द्रले हिमालय ट्रस्टद्वारा संञ्चालित अनाथ आश्रमवाट २२ जना वालवालिकाहरुलाई उद्वार गरीएको ।
भुकम्पमा परी भत्किएका संरचनाहरुलाई सर-सफाइ गर्नुहुँदै प्रहरी अतिरिक्त आयुक्तज्यू ।
भुकम्पमा परी भत्किएका संरचनाहरुलाई सर-सफाइ गर्दै नेपाल प्रहरी।
उपत्यका स्थित निजी सुरक्षा व्यवसायीहरुसंग शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अन्तरक्रिया गर्नु हुँदै प्रहरी आयुक्त ।

Weekly Incident Report

घट्ना विवरण

News Release